Галерия

Контакти

София, ул. "Шипка" №21

info@smteam.bg

+359 8882 88803
+359 8852 71078

какво ви предлагаме

Сфери на дейност

УСЛУГИ

SMT предоставя пълната гама от услуги, свързани с инсталацията и изграждането на соларни паркове. Всички услуги и дейности, предлагани от компанията се изпълняват от мениджмънта и служителите на самата компания.

Управление на Проекти

Строителство на Централи

Инсталация и Обслужване

ПУСНИ ВИДЕО

защо да изберете нас

Успешна възвръщаемост на инвестицията

SMT
Важен аспект в работата с нас е професионализмът на нашите специалисти с практически опит в областта на соларната енергия. Това дава гаранция за успех на всеки проект, с който се заемем, независимо от неговата сложност. Благодарение на индивидуалния подход към всички наши клиенти сме изградили взаимноизгодно дългосрочно сътрудничество с тях.
0 18
%

ROI

0 12000
+

Инсталации